KakaoTalk_20190706_104805698.jpg


                                                                                사진·글:김용수(金龍洙 牧師)

어떤 말

무슨 표현으로

 

당신의 지혜

당신의 명철에

한이 없으심을

나타낼 수 있습니까.

 

한 송이 꽃으로도

당신의 그 위대하심을

당신은 아름답게 피우십니다.どういう言葉

どういう表現

 

あなたの知恵

あなたの英知

わりがないことを

せますか

 

一本としても

あなたのその偉大さを

あなたはしくきます

profile