KakaoTalk_20180210_135619020.jpg


                                                                                          사진·:김용수(写真 ·ヨンス)
열강의 힘에

하나가 둘이 된

아픔의 세월만큼

둘이 다시

하나가 되길 원하는

민족의 염원

 

반만년의 역사위에

주의 복음이 

수놓은 백삼십여 년

이제 우리의 죄를 용서하시고

자자손손 

주의 영광 선포하며

열방을 품는 나라 되게 하소서列強の力によって

一つが二つなった

苦しみの歳月だけ

再び

二つが一つになりたがる

民族の念願


半万年の歴史上に

主の福音が

縫い付けられて百三十年

今や私たちの罪が赦され、

子々孫々

主の栄光を宣布し、

国々を抱く国になりますように。profile