KakaoTalk_20170326_052159052.jpg


                                                                                                                    사진·글:김용수(金龍洙 牧師)


성장은

아픔을 동반한

보이지 않는 시간과의

처절한 싸움이며

때론 넘어야 할 장벽을

내 삶으로 품어

공존의 길을 가는 것이며

죽음 위에 또 다른

생명이 자라듯

그렇게 이어지는 것이다.


成長

みをった

えない時間との

凄絶いであり

にはえなければならない障壁

人生いて

共存くものであり

また生命つように

そうくものである


profile