KakaoTalk_20170909_155854869.jpg


                                                                                                            사진·:김용수(写真 ·ヨンス)
내가 담을 수 있었던 하늘은

내가 높아서가 아니라네

 

내가 담을 수 있었던 구름은

내가 하늘이어서가 아니라네

 

내가 담을 수 있었던 풀잎의 그림자는

내가 빛이라서가 아니라네

 

나는 그저 바람일지 않는

맑은 호수였을 뿐이라네れられた

いからではない

 

れられた

であるからではない

 

れられた草葉

だからではない

 

はただこらない

んだだっただけであるprofile