KakaoTalk_20170916_192657595.jpg


                                                                                                            사진·:김용수(写真 ·ヨンス)
아웃코스 9번 홀

5

541야드

 

아마투어는

저기까지

어떻게 갈 것인가를 생각한다.

 

프로는

여기서

몇 타를 줄일 것인가를 생각한다.アウトコース9ホール

パー5

541ヤード

 

アマツアーは

あそこまで

どうけるかを

 

プロは

ここで

何打らせるかを


profile