IMG_3650.jpg


                                                                                          사진·:김용수(写真 ·ヨンス)


^^ 2018년 5월 16일 오후 3:20. 양재동 르솨마미용실(김은지원장)에서 셀카~


누구인가

낯설다

나 아닌

세월을 거슬러

한 참 과거의 사람인 듯

 

무엇인가

낯설다

다 아닌

하나만 덮어도

알아볼 수 없는 사람인 듯だろう

見慣ない

自分ではな

じかんをらって

過去のよう

 

だろう

見慣ない

ぜんぶではな

だけっても

わからないのよう

profile