IMG_3565.jpg


                                                                                          사진·:김용수(写真 ·ヨンス)수많은 씨가 날리며

생명의 자리를 찾는다

 

어느 곳이든

뿌리만 내릴 수 있다면

 

모진 생명은

환경을 초월한다

 

뿌려지기만 하면

생명의 삯은 피어오른다

 

복음이 생명이며

복음이 능력이기에

 

생명의 구원이

있어야할 자리

 

수많은 씨가 날리며

생명의 자리를 찾는다たくさんのびつつ

している

 

どこでも

せるなら

 

辛抱強生命

環境超越する

 

まかれさえすれば

生命

 

福音生命であり

福音であるので

 

生命いが

あるべきの

 

たくさんのつつ

生命しているprofile