KakaoTalk_20190602_053353568.jpg


                                                                                사진·글:김용수(金龍洙 牧師)채울 수 없는

인생의 목마름

 

떨어지는 한 방울

영원한 생명의 몸부림

 

간절할수록 멀어지는

생명의 본질

 

내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라(4:14)せない

人生

 

ちる一滴

永久

 

切実であればあるほどくなる

生命本質

 

しかしわたしがえるしてかないわたしがえるはそのとなり永遠がわき(ヨハネによる福音書 414)

profile