KakaoTalk_20191214_163910380.jpg


                                                                  사진·:김용수(写真 ·ヨンス)물이 추워 옷을 입은 계절

눈만 빠끔 열어 놓고

햇살을 즐긴다.

 

기울어진

태양의 길이만큼

멀어진 시간여행 속

아직은 따뜻한 추억

물이 추워 옷을 입은 계절

그 속으로 흐른다.くて季節

をぱちっとけて

日差しをしむ.

 

いた

太陽さほど

くなった時間

まだかい

くて季節

そのれるprofile