KakaoTalk_20220813_161911543.jpg                                                   사진·:김용수(写真 ·ヨンス)깊은 밤 찾아올

태풍에 세상은

 

고요하다 아니

평온하리만큼 고요하다

 

높은 하늘은

낮은 구름에 감춰지고

 

잔잔한 물은

오리들의 발짓을 그려내고

 

모여 앉는 정자는

걱정스러운 마음들을 비웠다

 

홀로 선 종려는

긴 밤 거센 바람을 견디려나 


夜更けの

台風

かだいや

平穏なほどかだ

 

れて

やかな

アヒルのどりをして

まる東屋

憂心にした

 

ちしたヤシの

夜激しいえるかな

profile