KakaoTalk_20230819_150715729.jpg                                                                                         사진 ·:김용수(写真 ·ヨンス)창조주 당신의

약속을 하늘에 보이며

 

아버지 당신의

사랑으로 이 땅을 덮고

 

주의 축복아래서

인간의 수고도 결실케 합니다.創造主あなたの

約束せて

 

あなたの

でこのって

 

祝福

人間苦労らせます
profile