KakaoTalk_20170930_193601849.jpg


                                                                                                          사진·:김용수(写真 ·ヨンス)
어두움이 빛을

이길 수 없으나

빛을 거절할 수는 있듯이

우리의 심령이

주의 빛으로 나오지 아니하면

빛 되신 주를 만날 수 없으나

한 줄기의 빛으로도

말씀하시는 주의 음성은

심령과 골수까지도 쩔렁인다.暗闇

てないが

むことはできるように

たちの

ないと

であるうことはできない

しかし

一筋からも

おっしゃる御声

骨髄までも


profile