KakaoTalk_20240217_110245067.jpg                                                                                   사진 ·:김용수(写真 ·ヨンス)까만 하늘

반짝이는 별들과 달리

은은한 빛

수수한 얼굴

 

밤 별자리

찾는 아이들과 달리

초라한 빛

주름진 얼굴黒い空
きらめく星たちと違って
ほのかな光
地味な顔

夜の星座
探す子供たちと違って
みすぼらしい光
しわの寄った顔

profile