KakaoTalk_20180908_151708700.jpg


                                                                                          사진·:김용수(写真 ·ヨンス)다른

모양으로 자라지 않고

 

작지만

그 모양을 닮고

 

큰 것은

작은 것을 보호하고

 

작은 것은

더 작은 것을 품고

 

자신은

밖으로 멀어져 가고

 

새잎은

자신의 자리로 세운다.なる

たず

 

さいが

そのをして

 

きいのは

さいものを保護して

 

さいのは

もっとさいのをいて

 

自分

って

 

若葉

自分てるprofile